Functieontwikkeling – Borging van Kwaliteit & Veiligheid – Resultaat verbetering

werkopdrachten12BImproved (2BI) is een effectief leerplatform voor het doelgericht en meetbaar ontwikkelen van alle medewerkers.

Het ontwikkelconcept van 2BI draait om de uitvoering van werkopdrachten onder het motto van ‘leren doe je door te doen’. Deze effectieve leermethode wordt op maat toegepast in individuele ontwikkeltrajecten van deelnemers naar het gekozen doel. Op deze wijze borgen en bereiken organisaties belangrijke doelen van binnenuit. De leerresultaten worden opgeslagen in dossiers. Hoe dit werkt en welke voordelen deze methodiek voor organisaties heeft, leest u op verderop in deze site.

“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces met 2BI leidt tot een betere kwaliteit en tot een betere output”.

Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa Vandra

Modulair opgebouwd: gebruik alleen wat uw organisatie nodig heeft.

Skillmotor

Functieborging

Via het competentieplatform en  het ingerichte functiehuis  wordt de ‘competentie-gap’  van medewerkers naar het eigen functieniveau  continu in beeld gebracht.  Via gerichte ontwikkeling  van deze competenties  wordt bereikt dat medewerkers  op het niveau van de eigen functie komen en daar blijven.


Ontwikkeling

Praktijkleren 70/20/10

2BImproved®-Ontwikkelmotor is gebouwd voor praktijkleren volgens het 70/20/10 principe. Medewerkers ontwikkelen zich in de eigen praktijk aan de hand van leerwerkopdrachten die in de betreffende competenties en vakvaardigheden worden gescoord. Het leerproces is daarmee gekoppeld aan functieniveaus en kennis-kunde-gedragseisen van KPI’s.


Business Improvement

Management Improvement

In 2BImproved®-Business Improvement definieert u per KPI een leerpad voor ontwikkelen van competenties in de beroepscontext van de medewerkers.  Via ontwikkeling op deze leerpaden wordt bereikt dat de KPI verbetert. De methode ondersteunt managers in het borgen van kwaliteit en verbeteren van de KPI’s.


Voordelen van 2BImproved

  • Borgen functie-eisen
  • Borgen kwaliteits- en veiligheidseisen
  • Verbeteren resultaten (KPI’s) zoals kosten, output, betrouwbaarheid, etc.
  • Het realiseren van een ‘Lerende Organisatie’ van binnen uit
  • Verlagen  trainings- en consultancykosten
  • Integratie met  functioneringsgesprekken voor meer effectiviteit
  • Motiveren en inspireren leidinggevenden en medewerkers
  • Duurzaam concept met korte ROI

Case: Wat is praktijk leren of werkplek leren?

Praktijkleren of werkplekleren is een methodiek waarbij medewerkers hun competenties en vakmanschap ontwikkelen in en tijdens het eigen werk. De leervorm is dat men zich ontwikkelt aan de hand van werkopdrachten. De werkopdrachte... Lees meer


Waarom kiezen voor 2BImproved?

Altijd op maat

Het gehele leer- en ontwikkelproces wordt afgestemd op uw resultaatgebieden, uw kwaliteitseisen, uw werkprocessen en begeleid door interne praktijkcoaches die gecertificeerd zijn.

Uniforme methode

Competenties zijn uniform ingericht bij deelnemers, functies en content (leermiddelen). Uw praktijkcoaches werken met een uniforme coachingmethode volgens een vast didactisch model.

Werkplekontwikkeling

Het effect van werkplekontwikkeling is veel efficiënter dan externe trainingen en stimuleert bovendien het coachend leiderschap van uw leidinggevenden. Werkplekontwikkeling gaat via uniforme werkopdrachten, observatie-, feedback en score technieken in de competenties.

Transparant

Met één druk op de knop ziet u of de medewerker zijn skills op orde heeft en helemaal bij is met zijn ontwikkelschema. U kunt in uw organisatie 'real-time' alles monitoren en bijsturen rond het ontwikkelen van uw medewerkers!

Meer voordelen

Hoe gaat ú de skills van medewerkers borgen en uw verbeterdoelen realiseren?