Ontwikkelen naar taak & functie – Borgen van kennis-kunde-gedrag – Realiseren projectmatige doelen

In 2BImproved ontwikkelen deelnemers zich naar het vereiste niveau van hun taken en functie.  De vereiste kennis-kunde-gedrag  wordt continu geborgd. KPI’s worden verbeterd door het ontwikkelen van de juiste kennis-kunde-gedrag. Dit en meer kan allemaal in één systeem met één uniforme leer- en ontwikkelmethode: 2Bimproved.

Hoe werkt het?

Via het uitvoeren van deze werkopdrachten ontwikkelen medewerkers zich tijdens het werk: ‘learning by doing’! Iedereen binnen het bedrijf is bij de leeromgeving betrokken, door werkopdrachten te initiëren en deelnemers te begeleiden. Deze betrokkenheid maakt dat de leeromgeving breed gedragen wordt en daardoor succesvol is.  Het continue ontwikkelproces met competentiegerichte werkopdrachten mondt uit in doelrealisatie op tal van gebieden zoals; takenborging per werkplek, verbetering van kpi’s, borging van kwaliteitseisen en verrijking van personeelsdossiers. Hoe meer de organisatie zelf aan het stuur staat, hoe effectiever de ontwikkeling en hoe lager de kosten. Leren is eindeloos en dat kan in 2BImproved eindeloos worden vorm gegeven!

Hoe meer je met 2BImproved werkt, hoe enthousiaster je wordt en hoe meer ideeën en mogelijkheden naar boven komen!
Jessica Gorlee – HRM – DS Smith

Modulair opgebouwd: gebruik alleen wat uw organisatie nodig heeft.

Skillmotor

HR-Improvement

2BImproved®-Skillmotor biedt een competentieplatform voor uw functiehuis en het continu monitoren van de skills van uw medewerkers. Via werkplekontwikkeling zorgt u er in één processlag voor dat uw medewerkers altijd op het niveau van hun functie blijven en dat concreet inhoud wordt gegeven aan MVO richting uw medewerkers.


Ontwikkeling

Werkplekleren 70/20/10

2BImproved®-Ontwikkelmotor is gebouwd voor werkplekleren volgens het 70/20/10 principe. Medewerkers ontwikkelen zich in de eigen praktijk aan de hand van werkopdrachten die in de betreffende competenties en vakvaardigheden worden gescoord. Het leerproces is daarmee gekoppeld aan functieniveaus en kennis-kunde-gedragseisen van KPI’s.


Business Improvement

Management Improvement

In 2BImproved®-Business Improvement definieert u per KPI een leerpad voor ontwikkelen van competenties in de beroepscontext van de medewerkers.  Via ontwikkeling op deze leerpaden wordt bereikt dat de KPI verbetert. De methode ondersteunt managers in het borgen van kwaliteit en verbeteren van de KPI’s.


Voordelen van 2BImproved

  • Doelen halen via medewerkers
  • Ontzorgen managers
  • Borging van skills in functies
  • Resultaatverbetering
  • Kwaliteitsborging

Case: Wat is praktijk leren of werkplek leren?

Praktijkleren of werkplekleren is een methodiek waarbij medewerkers hun competenties en vakmanschap ontwikkelen in en tijdens het eigen werk. De leervorm is dat men zich ontwikkelt aan de hand van werkopdrachten. De werkopdrachte... Lees meer


Tevreden klant:
Smurfit Kappa ELCORR

  Smurfit Kappa ELCORR gebruikt 2BImproved voor het ontwikkelen van haar medewerkers en noemt dit: ‘het ‘NIEUWE’ opleiden’ Smurfit Kappa is de grootste leverancier van verpakkingen in Europa. Smurfit Kappa ELCORR (Etten L... Lees meer

Waarom kiezen voor 2BImproved?

Altijd op maat

Het gehele leer- en ontwikkelproces wordt afgestemd op uw resultaatgebieden, uw kwaliteitseisen, uw werkprocessen en begeleid door interne praktijkcoaches die gecertificeerd zijn.

Uniforme methode

Competenties zijn uniform ingericht bij deelnemers, functies en content (leermiddelen). Uw praktijkcoaches werken met een uniforme coachingmethode volgens een vast didactisch model.

Werkplekontwikkeling

Het effect van werkplekontwikkeling is veel efficiënter dan externe trainingen en stimuleert bovendien het coachend leiderschap van uw leidinggevenden. Werkplekontwikkeling gaat via uniforme werkopdrachten, observatie-, feedback en score technieken in de competenties.

Transparant

Met één druk op de knop ziet u of de medewerker zijn skills op orde heeft en helemaal bij is met zijn ontwikkelschema. U kunt in uw organisatie 'real-time' alles monitoren en bijsturen rond het ontwikkelen van uw medewerkers!

Meer voordelen

Hoe gaat ú de skills van medewerkers borgen en uw verbeterdoelen realiseren?