Via de grip op ontwikkeling  bereiken organisaties een hoger niveau

2BImproved biedt grip op ontwikkeling van mensen in organisaties via een aantal unieke componenten. De eerste component is dat medewerkers zich op hun eigen werkplek continu kunnen ontwikkelen via selectie van werkopdrachten uit de eigen organisatie-bibliotheek.  De selectie is afhankelijk van het leerdoel, zoals kwaliteitsborging, verbetering van bedrijfsdoelen of persoonlijke ontwikkeling. De tweede component is, dat iedereen binnen het bedrijf bij de leermethode is  betrokken. Specialisten schrijven mee aan werkopdrachten, leidinggevenden beoordelen werkopdrachten, etc. Via betrokkenheid krijg je doelmatigheid, uniformiteit en draagvlak van het leerproces binnen de organisatie. De derde component is dat werkopdrachten worden gescoord qua uitvoering en beheersing van competenties, zowel qua gedrag, als vakmanschap. Via deze meetmethode kan  het ontwikkelproces worden gemonitord en (bij)gestuurd in de gewenste richting. Via de grip op ontwikkeling met 2BImproved bereiken organisaties een hoger niveau!

Hoe meer je met 2BImproved werkt, hoe enthousiaster je wordt en hoe meer ideeën en mogelijkheden naar boven komen!
Jessica Gorlee – HRM – DS Smith

Modulair opgebouwd: gebruik alleen wat uw organisatie nodig heeft.

Skillmotor

HR-Improvement

2BImproved®-Skillmotor biedt een competentieplatform voor uw functiehuis en het continu monitoren van de skills van uw medewerkers. Via werkplekontwikkeling zorgt u er in één processlag voor dat uw medewerkers altijd op het niveau van hun functie blijven en dat concreet inhoud wordt gegeven aan MVO richting uw medewerkers.


Ontwikkeling

E-learning 70/20/10

2BImproved®-Ontwikkelmotor biedt een E-learning volgens het 70/20/10 principe. Medewerkers ontwikkelen zich in de eigen praktijk aan de hand van werkopdrachten die in de betreffende competenties en vakvaardigheden worden gescoord. Het leerproces is daarmee gekoppeld aan functieniveaus en kennis-kunde-gedragseisen van KPI’s.


Business Improvement

Management Improvement

In 2BImproved®-Business Improvement definieert u per KPI een leerpad voor ontwikkelen van competenties in de beroepscontext van de medewerkers.  Via ontwikkeling op deze leerpaden wordt bereikt dat de KPI verbetert. De methode ondersteunt managers in het borgen van kwaliteit en verbeteren van de KPI’s.


Voordelen van 2BImproved

  • Doelen halen via medewerkers
  • Ontzorgen managers
  • Borging van skills in functies
  • Resultaatverbetering
  • Kwaliteitsborging

Case: Wat is praktijk leren of werkplek leren?

Praktijkleren of werkplekleren is een methodiek waarbij medewerkers hun competenties en vakmanschap ontwikkelen in en tijdens het eigen werk. De leervorm is dat men zich ontwikkelt aan de hand van werkopdrachten. De werkopdrachte... Lees meer


Tevreden klant:
DS Smith

DS Smith Packaging is een toonaangevende Europese verpakkingsonderneming die klantspecifiek produceert met de nadruk op geavanceerd design en lokale service dichtbij de klant. Dankzij een assortiment dat transportverpakkingen, con... Lees meer

Waarom kiezen voor 2BImproved?

Altijd op maat

Het gehele leer- en ontwikkelproces wordt afgestemd op uw resultaatgebieden, uw kwaliteitseisen, uw werkprocessen en begeleid door interne praktijkcoaches die gecertificeerd zijn.

Uniforme methode

Competenties zijn uniform ingericht bij deelnemers, functies en content (leermiddelen). Uw praktijkcoaches werken met een uniforme coachingmethode volgens een vast didactisch model.

Werkplekontwikkeling

Het effect van werkplekontwikkeling is veel efficiënter dan externe trainingen en stimuleert bovendien het coachend leiderschap van uw leidinggevenden. Werkplekontwikkeling gaat via uniforme werkopdrachten, observatie-, feedback en score technieken in de competenties.

Transparant

Met één druk op de knop ziet u of de medewerker zijn skills op orde heeft en helemaal bij is met zijn ontwikkelschema. U kunt in uw organisatie 'real-time' alles monitoren en bijsturen rond het ontwikkelen van uw medewerkers!

Meer voordelen

Hoe gaat ú de skills van medewerkers borgen en uw verbeterdoelen realiseren?