Doelen bereiken via ontwikkeling van medewerkers

2BImproved biedt u een unieke structuur om uw doelen te vertalen in ontwikkeling van medewerkers.  Uw medewerkers gaan gericht aan de slag met uitgekiende ontwikkelopdrachten op de eigen werkplek. De ontwikkelresultaten worden digitaal geborgd in competentiedossiers. De 2BI-methodiek ondersteunt managers bij het realiseren van hun doelen, biedt medewerkers continue ontwikkeling (MVO) en geeft HR sturing op functie invulling en functioneringsgesprekken.

Hoe meer je met 2BImproved werkt, hoe enthousiaster je wordt en hoe meer ideeën en mogelijkheden naar boven komen!
Jessica Gorlee – HRM – DS Smith

Modulair opgebouwd: gebruik alleen wat uw organisatie nodig heeft.

Skillmotor

2BImproved®-Skillmotor

2BImproved®-Skillmotor biedt een platform voor het continu monitoren van de skills van uw medewerkers. De Skillmotor genereert waarschuwingen voor de nodige skillupdates. Daarmee zorgt u ervoor dat uw medewerkers altijd op het niveau van hun functie blijven handelen en aan andere kwaliteitseisen voldoen.


Ontwikkeling

2BImproved®-Ontwikkelmotor

2BImproved®-Ontwikkelmotor is een unieke competentie-ontwikkelmethode waarmee medewerkers zich effectief in (organisatie-eigen) competenties en vakvaardigheden kunnen ontwikkelen. Het didactisch concept is concreet, meetbaar en sluit volledig aan op de eigen werksituatie. De methode werkt motiverend voor uw medewerkers en leidinggevenden en bespaart tijd en geld.


Business Improvement

2BImproved®-Business Improvement

In 2BImproved®-Business Improvement definieert u per KPI een leerpad voor ontwikkelen van competenties in de beroepscontext van de medewerkers.  Via ontwikkeling op deze leerpaden wordt bereikt dat de KPI verbetert. Dat klinkt simpel en dat is het ook!


Voordelen van 2BImproved

  • Doelen halen via medewerkers
  • Ontzorgen managers
  • Borging van skills in functies
  • Resultaatverbetering
  • Kwaliteitsborging

Case: Wat is praktijk leren of werkplek leren?

Praktijkleren of werkplekleren is een methodiek waarbij medewerkers hun competenties en vakmanschap ontwikkelen in en tijdens het eigen werk. De leervorm is dat men zich ontwikkelt aan de hand van werkopdrachten. De werkopdrachte... Lees meer


Tevreden klant:
Empatec

Om de werkprocessen te optimaliseren bij Empatec (hout, metaal en groenafdelingen) wordt 2BImproved ingezet als ontwikkel en borgingsinstrument. De verbetering en borging worden gebaseerd op de ‘LEAN’ methodiek. De re... Lees meer

Waarom kiezen voor 2BImproved?

Altijd op maat

Het gehele leer- en ontwikkelproces wordt afgestemd op uw resultaatgebieden, uw kwaliteitseisen, uw werkprocessen en begeleid door interne praktijkcoaches die gecertificeerd zijn.

Uniforme methode

Competenties zijn uniform ingericht bij deelnemers, functies en content (leermiddelen). Uw praktijkcoaches werken met een uniforme coachingmethode volgens een vast didactisch model.

Werkplekontwikkeling

Het effect van werkplekontwikkeling is veel efficiënter dan externe trainingen en stimuleert bovendien het coachend leiderschap van uw leidinggevenden. Werkplekontwikkeling gaat via uniforme werkopdrachten, observatie-, feedback en score technieken in de competenties.

Transparant

Met één druk op de knop ziet u of de medewerker zijn skills op orde heeft en helemaal bij is met zijn ontwikkelschema. U kunt in uw organisatie 'real-time' alles monitoren en bijsturen rond het ontwikkelen van uw medewerkers!

Meer voordelen

Hoe gaat ú de skills van medewerkers borgen en uw verbeterdoelen realiseren?